MediaCultuur

Kunst als mediacoach

15 minutes of fame

Heeft iedereen recht op 15 minuten beroemdheid, zoals Andy Warhol beweert? Hoe verandert het karakter van mensen wanneer ze verschijnen in de media? Welke machtsfactoren spelen daarin een rol?
Leerlingen bekijken werk van kunstenaars die zich bezighouden met identiteit en media-aandacht. Hoe zetten deze makers een persoon (met een bepaalde identiteit) in het middelpunt? Wat voor middelen gebruiken ze daarvoor? Waarin verschillen de visies van de makers op het fenomeen ‘beroemd via de media’?
Leerlingen onderzoeken wat het begrip media-identiteit omvat, en hoe persoonlijkheden in de media ontstaan of gemaakt worden. Hoe kan je van een ‘normaal’ persoon een bijzondere media-identiteit maken? Leerlingen ontwerpen een logo en bedenken een mediacampagne om een anoniem persoon onder de aandacht te brengen.

4 vmbo/4 havo-vwo, 6-8 klokuren

Bronnen


Screentest David Bowie
, Andy Warhol, 1971
Pim Fortuyn Diary, Erik van Lieshout, 2002
The Truman Show, Peter Weir (trailer)
Waarom is Youtube leuk? reportage in actualiteitenrubriek Nova
2006

Leerdoelen

Leerlingen:

 • beschrijven het verschil tussen de manier waarop ‘gewone’ mensen nu en 40 jaar geleden in de media verschijnen;
 • onderzoeken het werk van mediakunstenaars en analyseren wat zij doen om een identiteit in het middelpunt te zetten;
 • schrijven een verhandeling van minimaal 250 woorden over de wijze waarop media ingaan op ‘beroemdheid’ en welke machtsfactoren daarbij aan de orde komen;
 • stellen een lijst samen van minimaal tien medium-items die zich bezighouden met identiteiten en aandacht/beroemdheid;
 • ontwerpen een logo voor een tot nu toe onbekend persoon;
 • maken twee schetsontwerpen van de campagne voor een tot nu toe onbekend persoon;
 • voeren het beste logo + campagne-idee uit in de vorm van een film, poster, tijdschriftcover of powerpoint-presentatie;
 • presenteren de campagne en lichten de gemaakte keuzes toe.

Benodigdheden

 • per drie leerlingen een computer met moviemaker, en/of een beeldbewerkingsprogramma
 • per drie leerlingen een fotocamera en/of een videocamera

Voorwaarden / eisen

De leerlingen kunnen informatie op internet opzoeken, foto’s en tekst (minimaal) digitaal bewerken, en videobeelden opnemen en monteren tot een film.

Producten

Benodigdheden:

 • per drie leerlingen een computer met moviemaker, en/of een beeldbewerkingsprogramma
 • per drie leerlingen een fotocamera en/of een videocamera

Voorwaarden/eisen:

De leerlingen kunnen informatie op internet opzoeken, foto’s en tekst (minimaal) digitaal bewerken en kunnen video opnemen en monteren tot een film.

Les in stappen

Deel 1+/-60 minuten
De lessenserie 15 Minutes of fame start met een gesprek over aandacht van de media. Hoe worden gewone mensen beroemd? Welke aandacht krijg je als je beroemd bent 'voor even'? Wat kun je doen om 15 minuten beroemd te zijn?
De leerlingen bekijken 'Screentest van David Bowie' van Andy Warhol en 'Pim Fortuyn Diary' van Eric van Lieshout. U vergelijkt het fenomeen 'beroemd' in 1971 met de huidige tijd.
Andy Warhol 'voorspelde' dat iedereen in de toekomst 15 minuten wereldberoemd zou zijn. Is zijn voorspelling uitgekomen? Leg via The Truman Show een link met realityprogramma’s (Big Brother, Expeditie Robinson, Idols), online communities als hyves, en de beroemdheid die amateurs krijgen via Youtube. Leerlingen schrijven een korte verhandeling over de wijze waarop media ingaan op 'beroemdheid' en welke machtsfactoren daarbij aan de orde komen.

Deel 2 (+/-60 minuten)
Leerlingen onderzoeken in groepen van drie wat identiteit is in de media. Zij bekijken youtube-films, verzamelen internetpagina's en bekijken soorten tv-programma's. Van het onderzoek maken zij een lijst van minimaal tien media-items die zich bezighouden met aandacht voor (gewone) mensen en beroemdheid. Ze geven voorbeelden van goede en slechte presentaties van een identiteit met een verantwoording erbij en geven antwoord op de vraag welke invloed media heeft op de identiteit van deze mensen. Centraal staat steeds de vraag: Wie heeft de macht, de mensen die in de media verschijnen of de programma’s en netwerken die dit mogelijk maken?

Deel 3 (+/-60 minuten)
Uit het onderzoek maken de leerlingen een keuze voor een werkwijze om iemand via de media een ‘nieuwe’ identiteit te geven. Ze kiezen daarvoor een volstrekt onbekend iemand, een persoon uit hun omgeving, of zichzelf. Het is de bedoeling dat ze deze persoon een zodanige makeover geven dat hij of zij een aantrekkelijke of bijzondere mediapersoonlijkheid wordt. Centraal in de campagne die ze voor deze persoon ontwerpen staat een logo dat ze voor hem of haar ontwerpen. Ze moeten ook laten zien in welke context deze persoon gepresenteerd wordt. Dat kan zijn als nieuwe Youtube-ster, in de vorm van een verkiezingsposter, als een nieuw tijdschrift (denk aan de Linda, of de Jan), als onderwerp van een reclamecampagne, etc. De leerlingen proberen zo origineel mogelijk te zijn, en moeten de persoon zo overtuigend mogelijk neerzetten in (bewegend) beeld en tekst.
Hiertoe maken ze ten minste twee schetsen van het logo en de ‘omgeving’ waarin de persoon gepresenteerd wordt.

Deel 4 (+/-120 - 240 minuten)
Uit de schetsontwerpen wordt de sterkste gekozen en uitgewerkt tot promotiecampagne in de vorm van een korte film, een poster, de omslag van een tijdschrift of een powerpoint-presentatie. Het logo moet een prominente plek innemen in de campagne.

Deel 5 +/-60 minuten
Evaluatie van de promoties. De leerlingen presenteren hun campagne. De andere leerlingen beoordelen de werken aan de hand van de criteria.

Criteria

Kan de leerling:

 • het verschil beschrijven tussen de manier waarop ‘gewone’ mensen nu en 40 jaar geleden in de media verschijnen;
 • beschrijven wat de mediakunstenaars gedaan hebben om een ‘beroemde’ identiteit in het middelpunt van de belangstelling te zetten;
 • een verhandeling schrijven van minimaal 250 woorden waarin hij of zij aangeeft welke invloed media hebben op identiteit en welke machtsfactoren daarbij aan de orde komen;
 • een lijst samenstellen van minimaal tien medium-items die zich bezighouden met identiteiten en aandacht/beroemdheid;
 • een logo voor een identiteit ontwerpen;
 • ten minste twee schetsontwerpen maken van een campagne voor een anoniem persoon;
 • het beste logo + campagne-idee uitvoeren in de vorm van een film, poster, tijdschriftcover of powerpoint-presentatie;
 • de campagne presenteren en plenair toelichten.

Voeg bron toe of reageer

Voeg hier uw gerelateerde bron (tekst, video of beeld), nieuwsbericht of reactie toe.

Om te reageren vragen we u om in te loggen.